प्रतिक्रिया

[नवीन प्रतिक्रिया द्या / टिप्पणी करा ]

23 प्रतिक्रिया 2 पानांवर | पान क्र. :

पान 2 of 2 [मागचे पान] [पुढचे पान]

प्रतिक्रिया क्र. 3         रत्नाकर पाटील म्हणतात : दि. 6 August, 2015 रोजी 2:26 pm वाजता

छान माहिती दिली आहे. खूप उपयोगी आहे. कोलेस्टेरॉल आणि ट्रायग्लिसराईड्स ह्याबद्दल माहिती लवकर येऊ द्या

प्रतिक्रिया क्र. 2         वसंत पवार म्हणतात : दि. 5 August, 2015 रोजी 3:53 pm वाजता

मला उगाच वाटायला लागलंय की मला मधुमेह होणार आहे, कारण मी खूप लठ्ठ आहे आणि आळशी आहे!

प्रतिक्रिया क्र. 1         रवींद्र जोशी म्हणतात : दि. 2 July, 2015 रोजी 7:22 pm वाजता

छान माहिती आहे, आता पुढचे लेख येऊ द्या

23 प्रतिक्रिया 2 पानांवर | पान क्र. :

पान 2 of 2 [मागचे पान] [पुढचे पान]Copyright: © Diabecity.com - All rights reserved. | Administration
होम पेज: डायबेसिटी.कॉम